Společnost Melies, s. r. o.


Společnost Melies s.r.o. byla založena v roce 2000 a zabývá se poradenskou činností v oblasti správy komunikací a dalších navazujících činností. Melies s.r.o. vychází ze znalosti problematiky a zohledňuje specifika týkající se správy komunikací. Nabízí pořizování pasportů komunikací, dopravního značení, videozáznamů, zpracování hodnocení stavu a zanedbanosti komunikační sítě i další činnosti nezbytné pro zkvalitňování informačních toků, rozhodovacích postupů, plánovacích procesů i účelnosti vynakládaných finančních prostředků v silničním hospodářství.

ZAMĚŘENÍ

  • problematika správy a údržby komunikací - dopravní značení, vozovky, chodníky, mosty, zeleň
  • grafické informační systémy, technologie
  • bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

ČINNOSTI

  • poradenství a konzultace
  • sběr dat v terénu, digitální zpracování a vyhodnocení
  • analýzy a příprava podkladů pro rozhodovací procesy
  • foto a video dokumentace
  • provoz specializovaných serverů
  • školení a odborné semináře
 

KONTAKT

        Ing. Petr Borový
        Sídlo:    Beranových 827, Letňany,
        199 00 Praha 9
        areál LETOV      
        mobil.: 602 461 787
        e-mail.: petr.borovy @ melies.cz
design by: Dana Martinková coded by: rhaken.net